Hyresvillkor

OBS! Din beställning är först bindande när vi har bekräftat din bokning.

Ankomst och avresa
Hyresavtalet börjar kl. 15.00 på ankomstdagen och slutar senast kl. 10.00 på avresedagen (senast 11.00 om avresedagen är en söndag).

Servicekonsulten måste kontaktas på det angivna numret senast ett dygn innan hyresperiodens början, så att ni kan diskutera nyckelöverlämning m.m. 

Efter ankomsten till sommarstugan kommer servicekonsulten att hälsa er välkomna och informera er om stugan och dess faciliteter. Vid samma tillfälle ska depositionen samt eventuell betalning för städning* överräckas. Vid avresa beräknas och betalas förbrukningskostnader.

Avbokning/upphävande

(se under Trygghetsgaranti nedan)

Avbokningsförsäkring

(se under Trygghetsgaranti nedan) 

Bokning och betalning

När du beställer ett sommarhus på Lyxstugor.se är beställningen först bindande när vi har bekräftat din bokning. Vi skickar din bokningsbekräftelse via e-post.

Efter bokningen kommer hyresgästen att få en bekräftelse med en länk till betalningsuppgifter, angivelse av var nycklar finns samt vägbeskrivning.

Vid bokning av sommarstugan krävs en förskottsbetalning på 25 % av hyresbeloppet. Det återstående beloppet krävs ca 8 veckor innan hyresperioden inleds. Vid bokning senare än åtta veckor innan hyresavtalet påbörjas förfaller det fullständiga beloppet omgående.

Om betalningsvillkoren inte upprätthålls kan hyresavtalet upphävas eftersom utebliven betalning betraktas som ett brytande av avtalet. Eventuellt redan gjord förskottsbetalning återbetalas ej. Utöver betalning av själva hyresbeloppet kommer det att krävas betalning för eventuell städning och deposition vid ankomst till sommarstugan eller online före ankomst via den hyresgästinloggning som står i bokningsbekräftelsen.. Vid avresa kommer dessutom energiförbrukningen att avräknas. Se mer om detta nedan.

På lyxstugor.se kan du betala med: 

VISA 

Mastercard 

Banköverföring 

Det kan aldrig dras ett större belopp än det du har godkänt.

OBS! Moms ingår inte i beloppet, eftersom uthyrning av semesterhus är momsbefriat i Danmark.

Brister/reklamation

Om det konstateras att det finns brister med den hyrda sommarstugan är hyresgästen förpliktigad att omgående meddela detta till husets servicekonsult som inom en rimlig tid ska försöka rätta till felet. Först då bristen inte kan rättas till inom rimlig tid kommer hyresgästen att vara berättigad till att få kompensation från Lyxstugor.se och stugägaren.

Skriftliga reklamationer kan skickas till

Luksushuse.dk

Livøvej 2A

DK-8800 Viborg

eller info@lyxstugor.se

Lyxstugor.se är medlem av Feriehusudlejernes Brancheforening som har upprättat en klagoinstans som behandlar reklamationer från hyresgäster som inte har kunnat hitta en tillfredsställande lösning tillsammans med uthyraren.  Läs mer på www.fbnet.dk

Du kan också använda EU-kommissionens portal för lösning av tvister som du hittar här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Buller

Det kan förekomma buller i semesterhusområden från byggen, grannar, militär, trafik eller liknande och Lyxstugor.se och stugägaren kan inte hållas ansvariga för sådana bullerbesvär.

Följande områden ligger i närheten av militära övningsområden:

Blåvand, Ho, Vejers, Nr. Lyngby, Rømø

Deposition*

Det går att betala deposition och slutstädning på tre olika sätt:

1. Kontant till husets servicekonsult vid ankomst.

2. Online före ankomst via den hyresgästinloggning som står i bokningsbekräftelsen. Var uppmärksam på att det kan vara en hanteringstid på upp till tre veckor innan den slutliga depositionsavräkningen är klar.

3. Via banköverföring. Beloppet ska vara synligt på vårt konto senast tre dagar före ankomst. 

Beloppet på depositionen står på bokningsbekräftelsen. Syftet med deposition är enbart för att tillgodose stugägarens intressen vid eventuella skador på sommarstugan. Depositionen återlämnas vid avresan om det inte förkommer några skador på sommarstugan och dess inredning.

Innan återlämning av depositionen dras energiförbrukningen av. Om värdet på elräkningen skulle överstiga beloppet för depositionen ska det överskridande beloppet betalas när beloppet beräknas.

VÄNLIGST MÄRK ATT:
För uthyrning av mer än 13 dagar varaktighet, inkasseras dubbel deposition kontant  vid ankomsten.

Energiförbrukning

Hyresgästen ska tillsammans med servicekonsulten läsa av förbrukningsmätare och anteckna talen vid ankomst och avresa. Vid avresan beräknas kostnaderna för förbrukning och beloppet dras av från depositionen. Förbrukning omfattar el, vatten och värme. Enhetspriserna anges alltid på din sida på lyxstugor.se och på hyresbeviset.

Var uppmärksam på att du som hyresgäst står för förbrukningen för hela uthyrningsperioden, såvida du inte gör en överenskommelse på förhand med lyxhusets servicekonsulent angående senare ankomst och/eller tidigare avresa.

Energiförbrukningen i stugor med spa och pool varierar med hänsyn till stugans storlek, inredning, väderförhållanden antal personer och den allmänna användningen av stugan. Man kan förvänta sig en högre energiförbrukning i stugor med spa och pool i jämförelse med traditionella sommarstugor eftersom det krävs mer energi för att värma upp en swimmingpool eller ett spabad. Du kan alltid ringa oss om du vill ha en bedömning av hur stor förbrukning en viss stuga har.

Exempelbilder

I några stugbeskrivningar på www.lyxstugor.se visas exempelbilder. Detta innebär att bilderna inte är på den gällande stugan utan en motsvarande. Observera att möbler och annan inredning kan skilja sig från den avbildade stugan.

Faciliteter

I de flesta lyxsommarstugorna finns många tekniska installationer, såsom tvättmaskin, swimmingpool, spa, bastu, lufthockey, parabol, tv och liknande. Eftersom dessa faciliteter finns tillgängliga gratis för hyresgästerna kan Lyxstugor.se och sommarstugeägare inte hållas ansvariga för tillfälliga fel eller brister. Vid sådana fall ska servicekonsulten kontaktas, som tar hand om problemet så snabbt som möjligt.

Fel
Alla uppgifter på Lyxstugor.se och övrigt material är formulerat och utgivet under kännedom av Lyxstugor.se och så korrekt som möjligt. Med reservation för fel, ändringar, skrivfel m.m.

Force majeure

Om uthyrningen omöjliggörs eller försvåras helt eller delvis på grund av förhållanden som orsakas eller är ett resultat av handlingar eller omständigheter som är utanför Lyxstugor.se:s och/eller husägarens kontroll, inklusive men inte begränsat till, översvämning, brand, jordskalv, ingrepp från myndigheter, krig, terrorhot eller -handlingar, kravaller eller andra civila oroligheter, nationella nödtillstånd, revolution, embargon, handelskrig, epidemier, pandemier, gränsstängning eller nedstängning av geografiska områden, frihetsinskränkningar, strejker eller andra arbetskonflikter, berättigar inte detta hyresgästen att annullera eller på annat sätt ändra hyresavtalet. Såvida inte användningen av trygghetsgarantin ger någon annan möjlighet gäller fortfarande hyresavtalet i förhållande till de avtalade villkoren, och lyxstugor.se och deras husägare kan inte anses ha försummat eller överträtt hyresavtalet. Lyxstugor.se och husägare är därför inte skyldiga att betala tillbaka redan betald hyra. Hyresgästen ska därför betala den vid beställningen avtalade hyran, såvida hyresbetalningen inte ännu skett då händelsen som omöjliggör och/eller försvårar hyran konstateras. Lyxstugor.se och husägaren kan inte heller på annat sätt hållas ansvariga gentemot hyresgästen.

Inbegripet gäller det att Lyxstugor.se och husägare inte kan hållas ansvariga, om huset eller gården utsätts för insektsangrepp, skadedjur eller i händelse av stöld.

Gruppresande

I alla lyxhus, är ungdomsgrupper inte tillåtna. Med ungdomsgrupper förstås en grupp av gäster, där de flesta är under 25 år.

Om ovanstående krav inte upprätthålls kan Lyxstugor.se, stugägaren eller servicekonsulten avvisa gruppen vid ankomsten eller under vistelsen. Hyran kommer inte att återbetalas.

Hänsyn
Vi uppmuntrar ett gott grannskap i sommarhusområdena, så visa hänsyn för grannar och andra gäster i området. Bland annat ska det vara lugnt efter 22.00. 

Husdjur

Upp till två hundar eller katter är välkomna i flera av våra lyxstugor, medan andra sommarstugeägare undanber sig djur i sina sommarstugor. Upplysningar om detta framgår av de enskilda sommarstugebeskrivningarna. Lyxstugor.se och stugägare kan inte garantera att det inte har funnits hundar eller katter i stugor där husdjur inte är tillåtna. Lyxstugor tar inget ansvar för allergiska reaktioner av något slag. Kom ihåg att kontrollera gällande regler för eventuell karantän vid inresa med husdjur från utlandet. Tar man med sig husdjur ansvarar man själv för att de är under kontroll, inte är till besvär för grannarna och alltid befinner sig på tomten eller är kopplade. Det är inte tillåtet att lämna husdjur ensamma hemma i våra lyxstugor. Husdjur får inte vara uppe på sängar och möbler. Allt hår och annat djuren lämnar efter sig ska städas bort från huset och tomt innan avresa, även vid beställning av slutstädning.
I alla våra hus är det tillåtet att ta med husdjur vid förfrågan. En obligatorisk beställning av slutrengöring på 250 kr tillkommer per extra husdjur.  

Internet och tv
Internet och tv är en extratjänst som sommarhusuthyraren ställer till förfogande. Sommarhusområdena kan ha dålig täckning, och därför kan Lyxstugor och sommarhusuthyraren inte hållas ansvariga för eventuella problem med dålig signal, täckning eller hastighet. Detsamma gäller överbelastning av antenner, kabelproblem och andra problem hos leverantören. Användning av tjänsten ska ske enligt gällande lagstiftning.

Loft

I flera lyxstugor finns det loft som är inrättade med sovplatser. Dessa sovplatser är vanligtvis inte lämpade för mindre barn, äldre eller personer med gångsvårigheter eftersom man ofta kommer till loftet via stege.

Användning av loftet sker på hyresgästens eget ansvar.

Medtages

Till vistelsen i lyxstugan ska ni själva ta med: sängkläder (dvs. underlakan, påslakan och örngott), 
dynor till utemöbler, kökshanddukar, disktrasor, handdukar, toalett- och städartiklar samt artiklar till disk- och tvättmaskin. Till hus med spelkonsoler och annan elektrisk utrustning måste ni ta med egna filmer, spel, musik osv. Se vår komihåglista här.

Nybyggda stugor

Vid nyare sommarstugor har gräs, buskar och liknande inte alltid hunnit växa upp.

Nycklar

Servicekonsulten ska kontaktas innan ankomst till sommarstugan för information om nyckelutlämning. Kontaktuppgifter finns på bokningsbekräftelsen.

Parkering
Det är tillåtet att parkera på sommarhusets parkeringsplats med det antal bilar som får plats på området. Alla andra bilar ska parkeras på annan plats där de inte är till besvär för grannarna. Vi hänvisar till gällande parkeringsregler.

Personantal

Det angivna personantalet på de enskilda stugbeskrivningarna anger hur många gäster som får bo i sommarstugan samtidigt (dock räknas inte barn under 3 år som använder helgsäng och barnstol med). Om det befinner sig fler personer i sommarstugan eller på tomten har stugägaren, servicekonsulten eller Lyxstugor.se rätten att avvisa de ytterligare personerna utan förvarning.

Om detta avvisande inte har Lyxstugor.se rätt att upphäva hyresavtalet och avlägsna alla boende från platsen utan varsel eller återbetalning av hyrespris.

Personskador

Vistelser i ett lyxsommarhus, samt användning av alla husets faciliteter och leksaker, inomhus och utomhus, sker på eget ansvar och Lyxstugor.se tar därför inte ansvar för personskador som uppkommer i samband med en vistelse. Användning av loften sker på eget ansvar. Kontrollera alltid att loftstegar, studsmattor, gungor osv. är korrekt monterande före användning.

Policy för personuppgifter
Du kan se vår policy för personuppgifter här.

Rökfria stugor
Vi uppmanar er att inte röka i stugor som har klassificerats som rökfria stugor. Lyxstugor.se eller stugägaren kan dock inte garantera att det inte har rökts i stugorna tidigare. Cigarettfimpar ska tas bort vid rökning utomhus. Om rökförbudet bryts i något av våra hus krävs en avgift på 3 000 kr.

Servicekonsult

Varje lyxstuga har en lokal servicekonsult bunden till sig. De kommer ut och hälsar er välkomna vid ankomsten och visar er gärna olika faciliteter och lokalområdet. Om det skulle uppstå några frågor under vistelsen kan man gärna kontakta servicekonsulten på det angivna telefonnumret.

Skador orsakade av hyresgäst

(se under Trygghetsgaranti nedan)

Städning

Vi rekommenderar att beställa städning av stugan. Stugorna är stora och det är mycket tidskrävande att göra en grundlig städning av dem. Priset för städningen som görs av yrkesstädare beror på stugans storlek och inredning. Priset står på de enskilda stugbeskrivningarna och städningen betalas kontant till servicekonsulten vid ankomsten till stugan. Även om ni väljer att beställa städning ska följande göras innan avresa:

• Röja upp inomhus och utomhus

• Diska och tömma diskmaskinen

• Rengöra utegrillen

• Tömma sopor

• Slänga tomflaskor mm i närmaste återvinningsbehållare

• Avlägsna hår och päls från husdjur om det har tagits med några

 

Om ovanstående inte är gjort vid avresa har servicekonsulten rätt att kräva extra betalning för detta.

Om man väljer att städa stugan själv finns här en vägledning till vad som ska göras. Kom ihåg att ta med egna städartiklar.

Swimmingpool, bastu och bubbelbad

För att säkerställa högsta möjliga vattenkvalitet genomförs det regelbundna kontroller av stugans swimmingpool. Hyresgästen är skyldig att ge poolteknikern tillgång till poolrummet, och det kan även utföras poolservice i hyresgästens frånvaro. I några fall kan poolen inte användas under en kort period efter kontroll. I sådana fall kommer poolteknikern att informera er om detta.

Poolen är alltid fylld och uppvärmd vid ankomst och har en temperatur på mellan 26–29 grader.

Hyresgästen är av säkerhetsmässiga skäl dessutom förpliktad att följa alla anvisningar från Lyxstugor.se, husägaren eller husets servicekonsult gällande användning av pool, bastu och bubbelbad. Hyresgästen ansvarar själv för användningen av swimmingpool och spa. Mindre barn får aldrig befinna sig i poolrummet utan uppsikt från vuxen. 

Det är inte tillåtet at hälla vatten på husens bastur.

Tält, husvagn osv.

Det är inte tillåtet att ställa upp tält, husvagn eller motsvarande på eller vid tomten.

Trygghetsgaranti

​Trygghetsgarantin ingår i hyresbeloppet. 

Avbokning/upphävande

Om hyresgästen vill ändra eller upphäva hyresavtalet gäller följande riktlinjer:

Inom sju dagar från bokningstillfället kan man ändra eller upphäva bokningen fritt såvida det är mer än fyra veckor innan planerad ankomst.

Alla bokningar kan ändras/avbokas gratis fram till den 31 oktober året innan ankomstdatumet.

Upp till åtta veckor innan planerad ankomst:

Vid upphävande betalas en avbokningsavgift på 25 % av hyran.

Vid ändring betalas en ändringsavgift på 650 SEK.

Mindre än åtta veckor innan planerad ankomst:

Bokningen kan inte ändras eller avbokas såvida det inte handlar om ett försäkringsmål (se mer nedanför).

Om du vill avboka din vistelse måste du meddela oss skriftligen genom att skriva till info@lyxstugor.se, avbokningen bekräftas därefter via e-post. 

Avbokningsförsäkring

Trygghetsgarantin innehåller en avbokningsförsäkring. Avbokningsförsäkringen täcker dig om du måste avbryta din bokning eller avbryta din semester i förtid på grund av:

  • dödsfall inom den försäkrades närmaste familj
  • akut uppkommen sjukdom eller skada inom den försäkrades närmaste familj
  • skilsmässa
  • komplikationer i samband med graviditet
  • oväntad uppsägning av den försäkrade
  • brand eller inbrott i den försäkrades bostad
  • betydande skador på den försäkrades egen verksamhet till följd av inbrott, brand, bedrägeri, olagliga arbetsnedläggelser osv.
  • närvaro som vittne eller jurymedlem krävs

Du kan läsa de fullständiga försäkringsvillkoren här.

Om du behöver använda försäkringen kan du anmäla skadan online till Gouda här.

Skador orsakade av hyresgäst

Hyresgästen förpliktar sig att behandla hyresobjektet på ett rimligt vis. Hyresgästen ska lämna hyresobjektet i samma skick som vid ankomsten och densamma är ansvarig för de skador på lyxstugan eller dess inredning som kan uppstå under hyresperioden och som förvållas av hyresgästen själv eller andra som getts åtkomst av hyresgästen till den hyrda lyxstugan. Lyxstugans servicekonsult gör en kontroll av skador på stugan eller inredningen efter varje vistelse och innan nästa hyresavtal träder i kraft.

Det ingår dessutom en allrisk försäkring i trygghetsgarantin som täcker skador på den hyrda semesterbostaden. Självrisken är 1 000 DKK

Om du behöver använda försäkringen, vänligen kontakta husets servicekonsult eller Lyxstugor.se.

Vägavstånd
Det kan vara längre vägavstånd än angivet i husbeskrivningen, då alla avstånd anges fågelvägen. Med reservation för varierande öppettider och eventuell säsongsstängning hos lokala butiker och matställen.

Ved

Ved till kamin eller öppen spis ingår ej i hyresbeloppet. Ved säljs ofta lokalt i små säckar. Öppen spis eller kamin ska tömmas på aska innan avresa.

Ångerrätt
Enligt dansk Konsumentavtalslagen § 9, stycke 2, nr 2 är det inte ångerrätt på avtal om logi. Se dock våra regler om annullering ovan under Trygghetsgaranti.

*Andra villkor gäller för uthyrning till företag och institutioner där deposition och städning kan krävas på faktura innan vistelsen.