Trygghetsgaranti

Trygghetsgarantin ingår i hyran och omfattar följande: 

Avbokning/upphävande

Om hyresgästen vill ändra eller upphäva hyresavtalet gäller följande riktlinjer:

Inom sju dagar från bokningstillfället kan man ändra eller upphäva bokningen fritt såvida det är mer än fyra veckor innan planerad ankomst.

Upp till åtta veckor innan planerad ankomst

Vid upphävande betalas en avbokningsavgift på 25 % av hyran.

Vid ändring betalas en ändringsavgift på 650 SEK.

Mindre än åtta veckor innan planerad ankomst

Bokningen kan inte ändras eller avbokas såvida det inte handlar om ett försäkringsmål (se mer nedanför).

Avbokningsförsäkring

Avbokningsförsäkringen täcker om ni blir tvungna att avbryta bokningen på grund av

  • dödsfall inom den försäkrades närmaste familj
  • akut uppkommen sjukdom eller skada inom den försäkrades närmaste familj
  • brand eller inbrott i den försäkrades bostad
  • oväntad uppsägning av den försäkrade
  • påbörjan av nytt arbete i samband med oväntad uppsägelse av den försäkrade
  • skilsmässa 

Trygghetsgarantin innehåller en avbokningsförsäkring. Se villkoren här

Om du behöver använda försäkringen, kan du hitta en anmälningsrapport här.

Skador orsakade av hyresgäst

Hyresgästen förpliktar sig att behandla hyresobjektet på ett rimligt vis. Hyresgästen ska lämna hyresobjektet i samma skick som vid ankomsten och hyresgästen är ansvarig för de skador på lyxstugan eller dess inredning som kan uppstå under hyresperioden och som förvållats av hyresgästen själv eller andra som getts åtkomst av hyresgästen till den hyrda lyxstugan. Lyxstugans servicekonsult gör en kontroll av skador på stugan eller inredningen efter varje vistelse och innan nästa hyresavtal träder i kraft.

Det ingår dessutom en ansvarsförsäkring i trygghetsgarantin som täcker förstörd lösegendom. Se villkoren för försäkringen här.

Om du behöver använda försäkringen, vänligen kontakta husets servicekonsult eller Lyxstugor.se.