Semesterhusguide

1
2
3
4
5
6

Antal gäster?


De minsta lyxstugor

Upp till 16 personer


De mellersta lyxstugor

16-20 personer


De största lyxstugor

21+ personer

Husdjur?


Ja


Spelar ingen roll

Placering?


Västdanmark och norra Tyskland


Östra Danmark och Öland


Spelar ingen roll

Avstånd till strand?


Under 500 m


Under 1500 m


Spelar ingen roll

Byggår?


Efter år 2000


Efter år 2010


Spelar ingen roll