Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet har sedan 2014 varit en del av UNESCO:s världsarv på grund av dess enastående förhållande mellan natur, djur och växter. Besök området, bli betagen av den vackra naturen och dyk ner under ytan i Vadehavscenteret, som med sina utställningar ger en inblick i livet som finns i det unika naturområdet.

Världsnaturarv

Vadehavet är det största tidvattensområdet i världen. Vid lågvatten består området av en gyttjig yta, kust och tidvattenskanaler, medan det vid högvatten förvandlas till en havsyta med brusande vågor och fågelskrik. Denna markanta förändring två gånger om dagen tvingar allt djur- och växtliv att anpassa sig för att kunna överleva i detta naturområde. Därför har Vadehavet ett av de mest produktiva ekosystemen och en enorm diversitet i sin fauna och flora. Allt detta bidrar till att området som sträcker sig från Nederländerna, genom Tyskland och upp till Danmark, är med på UNESCO:s världsarvslista, vilket betyder att området ska bevaras för nutida och kommande generationer på grund av dess enastående, universella värde.

Ett enastående djurliv

Vadehavet är som sagt hem till ett stort och rikt djurliv. På land finns ett otroligt antal insekter och spindlar, som tillsammans med små rovdjur, parasiter och mer än 100 fågelarter bor i våtmarkerna. Särskilt för fågelarterna är Vadehavet knutpunkt och årligen häckar nästan en miljon fåglar i området. Sammanlagt finns över 1 600 arter på land.

Under havsytan lever över 140 fiskarter, varav 20 tillbringar hela sina liv i Vadehavet. Vadehavet erbjuder en mild temperatur och massor av föda, så flera arter kommer på besök till detta havsområde. Även tumlare, knubbsäl och gråsäl finns i vattnet.

Gör lärande till en lek

Vadehavscenteret består av flera utställningar som tar er med ”ut i naturen”. Utställningar har utgångspunkt i djuren, landskapet och de människor som har bott vid Vadehavet. De två främsta utställningarna är berättelser om Vadehavet, som tar er med på upptäcktsfärd i invånarnas vardagsliv och turismens utveckling fram till idag. Den andra utställningen Trækfuglenes Vadehav tar er med genom livscykler, näringskedjor och ett virrvarr av berättelser, fakta och olika organismer med fåglarna själva som guide.

Nöje på semestern

Särskilt under sommarsemestern finns det en massa att göra i Vadehavscenteret. Varje dag finns fältbiologer på plats som arrangerar aktiviteter både i centret och ute i naturen. Det anordnas offentliga rundturer i nationalparken och under sommaren 2019 har man kunnat lära sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling genom roliga undersökningar.

Så här hittar ni till Vadehavscenteret

Centret ligger på nedanstående adress:

Okholmvej 5, Vester Vedsted

6760 Ribe

Du kan nå centret på tel.: 75 44 61 61 och webbplatsen finns här.

 

Foto 1, copyright: Niclas Jessen

Foto 2, copyright: Bert Wirklund